Sada nástrojov a zariadení na plnenie klimatizácie

Údržba klimatizácií pre domácnosť, priemyselných a automobilových zariadení zahŕňa tankovanie systému freónom. Frekvencia postupu je raz za 1–2 roky. V prípade núdzového úniku chladiva sa po odstránení problému vykoná opätovné nabitie. Na vyplnenie pracovného okruhu freónom sa používa špeciálna sada nástrojov a zariadení. Pomocou neho môžete postup vykonať sami. Automatické čerpacie stanice sa používajú na profesionálny servis.

Zariadenia na plnenie klimatizácií

Sada náradia na doplnenie paliva do klimatizácie

Sada vybavenia na doplňovanie paliva do klimatizačných zariadení vám umožňuje ušetriť na platbách za služby servisného zástupcu a vykonať prácu sami. Ručná stanica umožňuje diagnostiku rozdeleného systému a plnenie okruhu chladivom. Automatické a poloautomatické tankovacie stroje na klimatizáciu automobilov sú drahé a používajú sa komerčne. Servis domácich a polopriemyselných klimatických systémov sa vykonáva pomocou štandardnej prenosnej súpravy. Obsahuje:

 • rozdeľovač rozchodu;
 • Vákuová pumpa;
 • plniace hadice;
 • adaptéry a adaptéry pre R410 freon;
 • guľový ventil;
 • elektronické zostatky.

Sada sa zmestí do praktického puzdra; na prácu s ním je priložený návod na obsluhu.

TZB vybavenie pre tankovanie náradia

Klimatizácie najčastejšie nevyžadujú úplné doplnenie paliva, ale doplnenie uniknutého freónu. Tankovanie sa vykonáva dvoma spôsobmi: tlakom a hmotnosťou. Tento proces bude vyžadovať špeciálne nástroje. Medzi nimi je vákuové čerpadlo drahé zariadenie, je lepšie si ho prenajať na jednorazový postup. Informácie o ich vlastnostiach a účele vám pomôžu pri výbere správnych nástrojov.

Vákuová pumpa

Vysávanie pracovného okruhu klimatizácie vám umožňuje zbaviť sa vzduchu a vlhkosti, ktorá sa dostala do systému. Kvapôčky kvapaliny zostávajúce vo vnútri zariadenia spôsobujú rýchle opotrebovanie kompresora. Na prácu s klimatickými a chladiacimi systémami sa používa jedno a dvojstupňové vákuové čerpadlo.

Pre klimatizácie pre domácnosť s krátkou dĺžkou vedenia je vhodná jednotka s nízkym výkonom. Servis priemyselných klimatizačných jednotiek sa vykonáva výkonnými čerpadlami s vysokou rýchlosťou čerpania vzduchu.

Vákuové čerpadlo odstraňuje vlhkosť a nečistoty z freónovej linky

Zariadenie je rozdelené do dvoch skupín: modely s nízkym a vysokým vákuom. Každý typ čerpadla je reprezentovaný zariadeniami rôznych konštrukcií.

Nízke vákuum:

 • Zariadenia s rotačnými lopatkami majú vo vnútri tela pracovnú komoru s rotorom a odpruženými lopatkami. Pri otáčaní mechanizmu je vzduch stlačený a tlačený cez zariadenie. Zariadenia vyžadujú olejovú náplň, regulujú zvyškový tlak. Populárni výrobcovia: WIGAM (Taliansko), CPS (USA), VALUE (Čína).
 • Jednotky kvapalinového krúžku sa vyznačujú prítomnosťou kvapaliny v pracovnej komore. Ľahko sa používajú a sú bezpečné pre životné prostredie. Kvapalinové prstencové čerpadlá sú vybavené jednou pohyblivou časťou - obežným kolesom. Nevýhodou inštalácie sú vysoké náklady na energiu.
 • Dvojrotorové. V dvojstupňových modeloch sú rotory inštalované do série na zvýšenie evakuácie.

Vysoké vákuum:

 • Difúzne - určené na prácu v prostredí s cudzími časticami, odolné voči poklesom napätia. Plus - vysoký výkon.
 • Kryoadsorpcia - absorpcia plynov nastáva zmrazením kvapalným dusíkom. Nevýhodou zariadenia je použitie syntetického oleja, ktorý si vyžaduje likvidáciu.
 • Heterionikum vytvára vákuum bez stôp nečistôt. Efektívne vybavenie sa zriedka používa kvôli jeho vysokej cene.

Hlavným pravidlom pri výbere vákuového čerpadla sú parametre split systému. Významné vlastnosti jednotky:

 • Zvyškový tlak - určuje kvalitu vákua, čím je indikátor nižší, tým lepšie je systém vyčistený.
 • Výkon motora - charakteristika ovplyvňuje trvanie nepretržitej prevádzky.
 • Výkon jednotky - množstvo odstráneného vzduchu. Podľa modelu je parameter 42-273 l / min.

Ďalšie kritériá výberu: hmotnosť zariadenia, indikácia oleja, hladina hluku, prevádzkové podmienky.

Detektor úniku

Elektronický detektor netesností freónov

Únik chladiva v klimatizačnom systéme má za následok zníženie chladiaceho výkonu. Na nájdenie problému sa používa prenosný detektor úniku freónov. Elektronické zariadenie je schopné detekovať malé straty rádovo 4 - 5 g / rok. Skladá sa z ergonomického krytu s displejom a pružnej sondy so senzorom. Miesto úniku je indikované akustickým a LED signálom. Nevýhody elektronického detektora úniku:

 • slabý výkon vo veternom počasí;
 • vysoká cena.

Rozchodné potrubie

Stanica meradla je navrhnutá na reguláciu tlaku vo vnútri pracovného okruhu klimatického systému. Pomocou hadíc je prístroj pripojený k vákuovému čerpadlu, freónovému valcu a klimatizácii. Merače sú vyrábané v dvoch farbách: modrá - meria tlak na sacej strane (nízka), červená - výtlak (vysoká). Skrinky na prístroje sú vyrobené z hliníka. Manometer je vybavený stupnicou tlaku a varu. Parametre sa líšia pre každú značku chladiva, typ freónu je uvedený v blízkosti označenia.

Pre domáce použitie sa odporúča analógová rozchodová stanica, priemyselné zariadenia sa servisujú pomocou elektronických kolektorov so 60 freónmi v pamäti.

Elektronické váhy

Jednou z metód stanovenia potrebného množstva freónu v procese samo tankovania split systému je váženie. Po oprave klimatizačného systému alebo v prípade vážneho úniku musí byť obnovené celé množstvo chladiva. V tejto situácii je váha optimálnym ovládacím nástrojom, účinnejším ako tlakomer. Najčastejšie sa zariadenie používa pri práci s klimatizáciami automobilov.

Špeciálne elektronické váhy na nabíjanie klimatizačného systému sú veľmi presné a programované podľa hmotnosti naloženého alebo naliateho chladiva. Po dosiahnutí nastavenej hodnoty zaznie zvukové upozornenie. Určené pre hmotnosť od 0 do 100 kg. Váha sa skladá z plošiny a ovládacieho panela. Používa sa na prácu s akýmkoľvek druhom freónu. Chyba zariadenia je 5 g na 100 kg. Pomocou elektronických váh zmerajte množstvo freónu uvedené v dokumentácii.

Šesťhranné kľúče

Sada nástrojov na doplnenie paliva do splitových systémov bude neúplná bez šesťhranných kľúčov potrebných na odskrutkovanie servisných armatúr a spustenie freónu do systému.

Freón

Freónové typy pre klimatizačné zariadenia

V klimatizáciách sa používa niekoľko značiek freónu: r22, R410a, R407c. Typ použitého chladiva je uvedený na dokumentoch k jednotke a na typovom štítku na zadnej strane jednotiek. Freón r22 je najrozšírenejší, ale v moderných klimatických systémoch bol nahradený freónmi bez chlóru. Chladivá R407 a R22 sú si svojimi vlastnosťami podobné. Rovnaké zariadenie je možné použiť na nabitie systému. Freón R410a sa vyznačuje vysokým tlakom v pracovnom okruhu (26 atmosfér, oproti 16 pre r22). Vyžadujú sa špeciálne adaptéry a hadice.

Náplň chladiva označuje výrobca.

ihome.techinfus.com/sk/
Pridať komentár

Nadácia

Vetranie

Kúrenie