Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa procedurę gromadzenia, przechowywania, stosowania, ujawniania i przekazywania informacji, które ihome.techinfus.com/pl/ (dalej FIRMA) otrzymuje od użytkowników i klientów zasobu (dalej UŻYTKOWNIK) https://ihome.techinfus.com/pl/ ( zwaną dalej WITRYNĄ) ... Przedstawiona Polityka Prywatności dotyczy wszystkich powiązanych zasobów, subdomen, produktów, usług i usług SPÓŁKI.

Postanowienia ogólne

Korzystanie z WITRYNY przez UŻYTKOWNIKA oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIKA. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności UŻYTKOWNIK musi zaprzestać korzystania z WITRYNY.

Przedstawiona Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej WITRYNY oraz danych informacyjnych, które UŻYTKOWNICY dobrowolnie podają. Jego działanie nie dotyczy zasobów stron trzecich, w tym tych, które wymieniają WITRYNĘ lub zawierają bezpośrednie linki do WITRYNY. SPÓŁKA nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez UŻYTKOWNIKA.

Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW przetwarzane przez SPÓŁKĘ

Kiedy odwiedzasz WITRYNĘ, Twój adres IP, nazwa domeny, kraj rejestracji IP są określane automatycznie. Odnotowujemy również fakty przejścia przez strony WITRYNY, inne informacje, które Twoja przeglądarka podaje otwarcie i dobrowolnie. Informacje te pomagają znacznie uprościć korzystanie z WITRYNY, aby wyszukiwanie potrzebnych lub interesujących dla Ciebie materiałów było znacznie szybsze i wygodniejsze.

WITRYNA wdraża standardową technologię personalizacji stylów wyświetlania stron i zamieszczanych na nich treści do parametrów konkretnego monitora „cookies”. „Cookies” to zapisywane na dysku twardym dane o odwiedzanych stronach internetowych, ustawieniach użytkownika, osobistych ustawieniach przeglądania treści. Technologia „cookies” zaimplementowana na WITRYNIE dostarcza informacji o tym, z jakiego zasobu strony trzeciej nastąpiło przejście na Stronę, nazwę domeny Twojego dostawcy, kraj odwiedzającego, dane o materiałach pobranych z WITRYNY. Ta technologia jest również wykorzystywana przez liczniki przeglądarki Google.

Pliki „cookies” nie zbierają danych osobowych ani informacji poufnych o użytkowniku, technologia ta może zostać zablokowana podczas osobistej pracy w WITRYNIE, za pomocą ustawień swojej przeglądarki, lub można ustawić obowiązkowe powiadomienie o wysyłaniu plików „cookies”.

WITRYNA wdraża standardową technologię liczenia odwiedzających i odsłon, oceny możliwości technicznych serwerów hosta, ocen, obecności organizacji zewnętrznych. Informacje te pozwalają nam śledzić aktywność odwiedzających, trafność prezentowanych treści, ich trafność i charakteryzować odwiedzanych odbiorców. Takie zbieranie danych pomaga nam również organizować strony i materiały w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika, aby zapewnić skuteczną interakcję i bezbłędną pracę z przeglądarkami odwiedzających.

Rejestrujemy informacje o ruchach w WITRYNIE, przeglądanych stronach w sposób ogólny, a nie osobisty. Żadne dane osobowe lub indywidualne bez zgody użytkowników SPÓŁKI nie będą wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim.

Wszelkie dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne, są podawane przez użytkowników WITRYNY wyłącznie dobrowolnie. Wszystkie dane, które pozostawiasz na STRONIE własnoręcznie podczas rejestracji, składania zamówień, wypełniania formularzy (imię i nazwisko, adres e-mail) są utrzymywane w tajemnicy i nie są ujawniane. Każdy odwiedzający WITRYNĘ ma prawo odmówić podania jakichkolwiek danych osobowych i odwiedzić zasób pod warunkiem zachowania absolutnej anonimowości, chyba że takie działania mogą zakłócać prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji lub możliwości WITRYNY.

Cele przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW

SPÓŁKA zebrane informacje o danych osobowych osób odwiedzających WITRYNĘ mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • Komunikacji z UŻYTKOWNIKIEM, w tym wysyłania powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z SERWISU, pracy SPÓŁKI, realizacji umów i umów SPÓŁKI, a także obsługi próśb i wniosków UŻYTKOWNIKA;
  • Poprawa jakości obsługi klienta i użytkownika. Dane, które podajesz, pomagają znacznie skuteczniej reagować na prośby lub prośby odwiedzających, klientów;
  • Personalizacja doświadczeń użytkownika. Informacje są wykorzystywane do tworzenia „portretu” użytkownika, w celu określenia treści, którymi jesteś zainteresowany, usług i usług, które są dla Ciebie istotne i udostępniane w WITRYNIE;
  • Przetwarzanie zamówień i płatności. Podane informacje służą do złożenia zamówienia, kontroli otrzymania za nie płatności. Wszelkie informacje finansowe lub osobiste dotyczące naszych UŻYTKOWNIKÓW nie są przekazywane stronom trzecim i są traktowane jako poufne.

Środki stosowane w celu ochrony danych osobowych UŻYTKOWNIKA

SPÓŁKA podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych UŻYTKOWNIKA przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich z nim.

Zmiany w Polityce Prywatności. Obowiązujące prawodawstwo

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany lub dostosowania warunków Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub innowacji w niniejszej Polityce wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Korzystając z tej WITRYNY, wyrażasz zgodę na powyższe warunki, a także przyjmujesz odpowiedzialność za okresowe przeglądanie innowacji i zmian w Polityce Prywatności.

Odmowa odpowiedzialności

WITRYNA nie ponosi odpowiedzialności za działania innych witryn i zasobów, osób trzecich i odwiedzających strony trzecie.

Sprzężenie zwrotne

Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące Polityki Prywatności SERWISU FIRMY UŻYTKOWNIK ma prawo zgłaszać na następujące kontakty:

E-mail:

podzielić się z przyjaciółmi
ihome.techinfus.com/pl/

Fundacja

Wentylacja

Ogrzewanie