Syarat penggunaan

Perjanjian pengguna ini mengatur hubungan antara Pentadbiran Laman ihome.techinfus.com/ms/ dan pengguna laman web mengenai penggunaan laman web ihome.techinfus.com/ms/, pada penyampaian komen di laman web ini dan penggunaan bahan yang terdapat di laman web ihome.techinfus.com/ms/.

Sila baca Perjanjian ini dan peraturannya dengan teliti sebelum menggunakan laman web ihome.techinfus.com/ms/ (selepas ini disebut sebagai Laman web). Anda mesti mematuhi syarat-syarat Perjanjian dan peraturan dengan mengakses Laman web ini, menggunakan kandungannya dan sebarang perkhidmatan (perkhidmatan) yang ditawarkan di Laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat Perjanjian dan peraturan, anda tidak boleh menggunakan Laman web atau menggunakan kandungannya, sebarang perkhidmatan yang ditawarkan di atasnya, serta mengunjungi halaman yang berada di zon domain Laman.

1. Peruntukan Am

1.1. Laman web ihome.techinfus.com/ms/ adalah sumber maklumat yang dapat diakses oleh pengguna untuk pengguna dan menjalankan aktivitinya sesuai dengan undang-undang semasa.
1.2. Hubungan yang berkaitan dengan penggunaan Laman web diatur oleh undang-undang dan Perjanjian Pengguna ini.
1.3. Perjanjian pengguna adalah tawaran awam. Dengan mula menggunakan Laman ini, pengguna secara automatik bergabung dengan Perjanjian Pengguna dan sepenuhnya menerima syaratnya.
1.4. Versi terkini Perjanjian Pengguna dipaparkan di:https://ihome.techinfus.com/ms/agaration/
1.5. Pentadbiran Laman web boleh mengubah Perjanjian Pengguna pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya.
1.6. Sekiranya pengguna tidak bersetuju dengan Perjanjian Pengguna atau dengan syarat peribadinya, dia berkewajiban untuk berhenti menggunakan Laman web dan bahan-bahannya.

2. Hak Cipta

2.1. Hak cipta eksklusif ke laman web, nama, artikel dan karya lain yang disiarkan di laman web (kecuali gambar) adalah milik Pentadbiran Laman.
2.2. Pentadbiran laman web memiliki hak tidak eksklusif untuk foto yang disiarkan di laman web ini. Sebilangan gambar diambil dari sumber yang dibuka untuk penggunaan percuma dan digunakan oleh Pentadbiran Laman web semata-mata untuk tujuan maklumat dan bukan komersial.
2.3. Semasa menggunakan sebarang artikel dari Laman di Internet, pautan ke sumber asal diperlukan dalam bentuk pautan aktif ke artikel yang tidak ditutup dari pengindeksan oleh mesin pencari.

ihome.techinfus.com/ms/

Yayasan

Pengudaraan

Pemanasan