Mihin syvyyteen haudata vesiputki yksityiseen taloon

Kaupunkiasunnossa tai maalaistalossa ihmiset ovat tottuneet käyttämään sähköä, vettä ja jätevettä joka päivä. Samaan aikaan, jos sähköistys on vaikuttanut Venäjän syrjäisimpiin kolkiin, vesihuoltojärjestelmä on usein asennettava itsenäisesti omakotitaloihin, jopa kaukana pääkaupungista. Ongelmien välttämiseksi se on rakennettava teknisten vaatimusten mukaisesti.

Mihin syvyyteen haudata vesiputki yksityiseen taloon

Rakennusnormit ja säännöt ulkoisten vesihuoltoverkkojen asettamisesta taajamille määritetään SNiP 2.04.02-84: ssä, joka on ollut voimassa vuodesta 1986. Lisästandardit polymeerivesiputkien asennukselle otettiin käyttöön SP 40-102-2000: lla elokuussa 2000. Lisäksi voit käyttää vuonna 1962 hyväksytyn SNiP II-G.3-62: n vesihuollon suunnittelustandardeja. Normatiivisen säädöksen huomattavasta iästä huolimatta se on edelleen merkityksellinen.

Standardit edellyttävät moottoriteiden sijoittamista vähintään 0,5 metrin syvyyteen pinnasta putkilinjojen suojaamiseksi ajoneuvojen mekaanisilta vaurioilta. Vesihuoltojärjestelmän murtumisen estämiseksi maaperän jäätymisen vuoksi SNiP: n mukaan asettamisstandardit vahvistavat kaikille alueille vesiputkien esiintymisen myös 0,5 m syvemmälle kuin maaperän jäätymisen alempi kohta. Pakastuskartat on kehitetty kaikille Venäjän alueille ja alueille.

Standardit sallivat vesijohtojärjestelmän asettamisen pakkaskerrokseen, jos kuljetettu vesi on suojattu jäätymiseltä jatkuvalla kierrätyksellä tai lämmityssähkökaapeleilla. Tässä tapauksessa kaapeli asetetaan putken yli.

SNiP suosittelee vesiputkien ja lämmityslaitosten optimaalista yhdistämistä sekä niiden pituuden lyhentämistä.

SNiP: n asettamisen standardit perustuvat tieteellisiin laskelmiin ja monen vuoden kokemukseen viestinnän rakentamisesta. Rakennussääntöjen käyttö varmistaa vesihuoltoverkon luotettavuuden ja kestävyyden.

5 tekijää, jotka vaikuttavat vesihuollon syvyyteen

Jäätymissyvykartta

Kun toimitat vettä omakotitaloon, on tärkeää päättää, mihin syvyyteen haudata vesiputki maahan, jotta vältetään jäätyminen talvella ja ylikuumeneminen kesällä. Oikein laskettu vesijohtojen syvyys vähentää rakennuskustannuksia ja välttää käyttöongelmia.

Jos laaja viemäriputki jäätymisen aikana voidaan sulattaa päästämällä kuumaa vettä sen läpi, vesijohtoon muodostunutta jään tulppaa on melkein mahdotonta havaita ja poistaa. Meidän on odotettava, kunnes se sulaa itsestään toukokuun loppuun mennessä, kun maaperän syvät kerrokset lämpenevät lopulta positiivisiin lämpötiloihin.

Lämpötilan nousu kylmävesijärjestelmässä kesällä on myös erittäin epätoivottavaa - tämä johtaa patogeenisten bakteerien lisääntymiseen juomavedessä - heille optimaalinen arvo on 25-50˚С. Vedestä tulee käyttökelvoton. Putkilinjan tason on estettävä kylmien putkien ylikuumeneminen ja kuumien putkien liiallinen jäähdytys.

Kun suunnitellaan vesihuoltojärjestelmää tontille jopa talonrakennusvaiheessa, valtateiden asettamisen syvyyteen vaikuttavat tekijät on otettava huomioon.

 • ilmastovyöhyke: maaperän jäätymisen keskimääräinen syvyys, lumipeitteen korkeus;
 • maaston helpotus;
 • maaperän rakenne, pohjaveden syvyys;
 • tapaaminen: pysyvä tai kausiluonteinen;
 • putkimateriaali, eristeen olemassaolo tai puuttuminen.

Ilmastovyöhykkeen vaikutus putkenlaskun syvyyteen

Venäjä sijaitsee 4 ilmastovyöhykkeellä, plus erityinen - pohjoisten alueiden vyöhyke. Lämpötilat, sateet ja aurinkoiset päivät ovat erilaiset kaikkialla. Maaperän jäätymisen syvyys 0 ° C: seen Venäjän alueilla eroaa merkittävästi.

 • etelä - 0,85 m;
 • keskusta - 1,6 m;
 • pohjoinen - 2,75 m.

Yksityisen talon vesijärjestelmän syvyyden määrittämiseksi sinun on tarkasteltava sivuston keskimääräistä jäätymislämpötilaa kartalla ja SNiP: n mukaan lisättävä vielä 0,5 m. Tuloksena oleva luku on optimaalinen alueelle.

Sivuston helpotus

Maaperä maastoalueilla, joilla on helpotusta, jäätyy enemmän kuin tasaisella pinnalla, joten putkien syvyyttä on lisättävä.

Vesihuoltojärjestelmän liiallinen syventäminen ei ole toivottavaa. Putkiin syntyy liikaa maaperää, mikä voi aiheuttaa hätätilan. Lisäksi se vaatii ylimääräisiä rakennuskustannuksia, vaikeuttaa vesihuoltojärjestelmän korjaamista vuotojen varalta.

Maaperän tyyppi

On tarpeen tietää maaperän koostumus laskettavalla valtatieosuudella, koska sen asettamisen syvyys voi pienentyä tai kasvaa maaperän koostumuksesta riippuen.

Venäjän keskikaistalla vesilinjojen syvyys on:

 • kiveä ja karkeita jakeita: merkittävin jäätyminen, sijoittamissyvyys on 1,9 m;
 • sora: merkittävä jäätyminen, munintasyvyys - 1,7 m;
 • hiekka: keskimääräinen jäätyminen, muninnan syvyys - 1,6 m;
 • savimaat ja savet jäätyvät vähän läpi, viestinnän sallitaan laskevan 1,3 metrin syvyydessä.

Kun putkistoja järjestetään alueille, joilla on erityisolosuhteita (esimerkiksi seismiset vaaralliset alueet, ikiroudan olosuhteet, kaivostyöt tai kaivokset), on välttämätöntä noudattaa näille alueille kehitettyjä rakennusmääräyksiä.

Eteläisillä alueilla vähintään 0,5 - 1 m syvyys on sallittu, mikä takaa linjan suojan mekaaniselta rasitukselta.

Pohjoisilla alueilla vesihuoltoverkkojen syvyys kasvaa merkittävästi.

Tavaratilan tarkoitus

Putkityöt lisäävät mukavuutta asua omakotitalossa milloin tahansa vuoden aikana. Jos sitä on tarpeen käyttää vain kesäkaudella, järjestelmä asetetaan joko maan pinnalle tai enintään 0,5 m: n syvyyteen. Asennettaessa käytetään muovisia taipuisia putkia ja letkuja, jotta se puretaan talvella vesi on tyhjennettävä.

Yksityisen talon vesiputkien asettamisen syvyyden laskemiseksi sinun on perehdyttävä tällä alueella sovellettaviin määräyksiin. Pysyvä vesijohto asennetaan ottaen huomioon kaikki syvenemiseen vaikuttavat tekijät.

Putkimateriaali

Putkimateriaali valitaan ottaen huomioon ulkoiset olosuhteet.

Maaperän tyyppi, putkilinjan syvyys, korkeat pakkasenkestävyysvaatimukset, projektibudjetti ovat parametreja, jotka määrittävät materiaalin, josta putket valmistetaan.

 • löysät hiekka- ja savimaaperät mahdollistavat erityyppisistä muoveista valmistettujen putkien käytön;
 • lisääntyneen tiheyden omaava kivinen maaperä edellyttää teräsputkien käyttöä tai muoviputkien asettamista puhkaisumenetelmällä (joustavan putken sijoittaminen kestävän metalliputken sisälle).

Vedensyöttöjärjestelmää laskettaessa huomattavan syvyyteen maaperän jäätymistason alapuolelle on valittava putket, jotka kestävät maaperän painetta. On kiinnitettävä huomiota kuormaan, jonka joustavat putket kestävät heikentämättä laatua ja lyhentämättä käyttöikää. Teräs-, valurauta- ja kupariputket on suunniteltu maksimaaliseen rasitukseen. Mutta korkea hinta, taipumus syöpymiseen, asennuksen ja korjaamisen monimutkaisuus vähentävät niiden soveltamisalaa.

Muoviputkia voidaan käyttää 8 metrin syvyydessä, mutta sen käyttöikä lyhenee huomattavasti. Joustavat propyleeniputket asetetaan pääsääntöisesti 3 metrin syvyyteen.Matalapaineisesta polyeteenistä valmistetut putket kestävät jopa 10 ilmakehää ja sopivat käytettäväksi missä tahansa syvyydessä.

ihome.techinfus.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys