Menetelmät kaasuputkien johtamiseen yksityiseen taloon

Kaasuputken asennus on yksi toiminnoista, jotka luvan saaneiden organisaatioiden on suoritettava. Kiinteistön omistaja voi kerätä tarvittavat asiakirjat vain luvan saamiseksi, tarvittavien materiaalien ja laitteiden hankkimiseksi. Rahan säästämiseksi on sallittua suorittaa tiettyjä valmistelutöitä. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvien vaikeuksien välttämiseksi sinun tulee tutustua voimassa oleviin putkilinjojen rakentamiseen ja niiden rakenteisiin liittyviin normeihin.

Kaasuputken lajikkeet

Kaasun jakeluyksikkö omakotitalojen edessä

Suunnittelussa pääkriteeri on järjestelmän paine. Sen tason osoittimen perusteella päätetään materiaalin valinnasta moottoritien valmistamiseksi ja sen sijainnin vaihtoehdosta suhteessa maahan.

Joten kaasujärjestelmät on jaettu tällaisiin tyyppeihin sisäisen paineen mukaan.

 • matala - jopa 0,05 kgf / cm2;
 • keskimääräinen - jopa 3 kgf / cm²;
 • korkea - jopa 5 kgf / cm².

Kaikki luokat ovat yhtä sopivia toimitettaviksi taloon, mutta yhdessä tapauksessa voidaan tarvita kompressoria ja toisessa alennusvälinettä.

Kaasuputken asentaminen suljetulla tavalla

Valtateiden sijainti voi olla avoin ja suljettu. Ensimmäisessä tapauksessa ne ovat tarkastettavissa koko pituudeltaan. Toisessa tapauksessa viestintä on piilotettu. Tällöin kaasuputken syvyys valitaan siten, että pinnan yli kulkevien ajoneuvojen paineesta johtuvien vahinkojen todennäköisyys on poissuljettu. Usein on yhdistetty menetelmä, kun maanalainen kaasuputki nousee pintaan tien tai vesimuodostuman ylittämiseksi.

On olemassa sellaisia ​​munintamenetelmiä:

 • Maanalainen. Kaivetaan kaivanto, jossa kaasun syvyys on maaperätyypistä riippuen 100-200 cm. Lisäsuojuksen luomiseksi maanalaisten kaasuputkien asettamiseen liittyy ulkokuori. Tämä menetelmä on kallista, mutta se auttaa varmistamaan viestinnän suojaamisen äärilämpötiloilta ja ulkoisilta vaikutuksilta.
 • Ilmaa. Asennus suoritetaan vähintään yhden metrin korkeudella olevilla terästukilla ja teiden yläpuolella - vähintään 5 metriä. Tämä vaihtoehto on 50-60% halvempi kuin edellinen, mutta putkilinja altistuu ympäristövaikutuksille, joilla on merkittävä vahinkojen tai laittoman liittämisen riski.

Kummassakin tapauksessa lopullinen päätös kuuluu kaasuyhtiölle.

Pääkomponentit

Yksityisen talon kaasuputkikaavio

Jopa kotimaisella kaasunjakelujärjestelmällä on melko monimutkainen rakenne.

Vakiomalli sisältää seuraavat elementit:

 • aidattu jakeluasema;
 • linja teollisuuden moottoritieltä taloon;
 • kyltit ja varoitusmerkit;
 • sulkuventtiilit;
 • ohjauslaitteet;
 • suojarakenteet;
 • kompressori;
 • holkki kaasuputkelle seinän läpi;
 • laskuri;
 • sisäinen kaasuputki omakotitalossa (nousuputki, johdotus, hanat);
 • loppukuluttajat (uunit, pylväät, kattilat, takat).

Maajohdon syöttö taloon ja kaasuputken kulkeminen seinän läpi on kaasutyöntekijöiden etuoikeus. Sisäinen johdotus on kiinteistön omistajan vastuulla.

Vaatimukset kaasuputken sijoittamiseen omakotitaloon

Maanalaisten putkien asettamista ohjaa maaperän jäätymisaste

Kaasuviestinnällä tarkoitetaan rakenteita, joilla on suuri potentiaalinen vaara. Niiden suunnittelulle ja asennukselle asetetaan erityisvaatimukset:

 • ilmainen pääsy kaikkiin yhdistäviin solmuihin;
 • syttyvien rakenteiden puuttuminen viestinnän ja laitteiden vieressä;
 • vain putkien pystysuora ja vaakasuora järjestely;
 • nousuputken asentaminen vain aputiloihin tai ulkoseinälle;
 • kaasuputken syvyys, joka on maaperän jäätymistason alapuolella;
 • luonnollisen tai pakotetun ilmanvaihdon läsnäolo tiloissa, joissa mittari ja kaasun kuluttajat sijaitsevat.
 • rakennuksen julkisivussa sijaitsevaa laskuria varten on lukittava teräskaappi.

Näiden sääntöjen noudattaminen on edellytys kaasuputken hyväksymiselle käyttöön.

Järjestelymenetelmät

Maanpäällistä putkistoa on saatavana korjattavaksi, mutta sen rakentaminen on työlästä

Linjan johtamiseen taloon käytetään erilaisia ​​asennusmenetelmiä, joista jokaisella on omat hyvät ja huonot puolensa.

Maanpäällisen menetelmän avulla voit säästää huomattavasti ojan kaivamisessa ja ratkaista ongelman ilman erityisiä komplikaatioita naapurimaiden läpi kulkevan reitin kautta. Samalla valtatie on herkkä luonnonvoimille ja inhimilliselle tekijälle. Ei ole takeita siitä, että ilkivallat eivät vahingoita putkistoa tai naapuri ei törmää siihen.

Maanalainen vaihtoehto sulkee kokonaan ulkopuolisten mahdollisuuden puuttua ulkopuolisiin voimiin. Suunnittelussa on pidettävä mielessä, että vähimmäisetäisyyden muusta viestinnästä tulisi olla 80 cm, ja lisäksi sinun on kiinnitettävä huomiota maaperän koostumukseen rakennustyömaalla. Jos se sisältää runsaasti syövyttäviä elementtejä, ne johtavat nopeasti metallin tuhoutumiseen.

Asennus seinän läpi tapahtuu vain holkkia käyttämällä. Samaan aikaan sen poikkileikkauksen tulisi varmistaa putken vapaa liike sisäpuolella rakennuksen lämpölaajenemisen ja kutistumisen aikana.

Putkien valinta

Kaasuputkessa käytetään mustia teräsputkia

Rautarautaa pidetään perinteisenä materiaalina kaasuputkien valmistuksessa. Metalli on vahva, joustava ja kestävä lämpötilan muutoksille. Valtatien tuhoamiseen tarvitaan erikoistyökaluja, voimaa ja aikaa. Samaan aikaan teräs on altis korroosiolle ja ruosteille, ellei sitä huolleta säännöllisesti. Kaasulaitokset luopuvat vähitellen tästä vaihtoehdosta siirtymällä uusiin, tehokkaampiin materiaaleihin.

Polyetyleeniputket tarjoavat kaasun pumppauksen, joka ei ole huonompi kuin rautapartnerit. Rajoitukset koskevat vain munintamenetelmää - tällainen tiedonsiirto tapahtuu vain maan alla. Materiaali kestää korroosiota, ei vaadi ylimääräistä huoltoa, ei ole sytytysriskiä sähköinduktiosta. Sileät sisäseinät tarjoavat erinomaisen viemärikapasiteetin.

Polypropeeniputket ovat osoittautuneet yhtä hyviksi. Polymeerillä on kohtuuhintaiset kulutuskestävät aineet. Linjan kokoonpanon helppous ansaitsee myös huomion - polypropeeni leikataan, sahataan ja hitsataan helposti kodinkoneilla. Materiaalin joustavuus antaa sinun tehdä käännöksiä ja muotoja ilman liittimiä. Ainoa rajoitus on asennus vain maan alle.

Asennustekniikka ja säännöt

Eristysmateriaaleja käytetään kaasunsiirron lämpötilan noudattamiseen

Kaasuputken kokoonpanotekniikkaa säätelevät rakennussäännöt SP 42-103-2003. Yleinen vaatimus on lämpötilan noudattaminen, jonka tulisi olla välillä -15 - +30 astetta. Telakointi tapahtuu hitsaamalla tai laippaliitoksilla. Kaiken tyyppisten öljyjen ja rasvojen käyttö on kielletty.

Kokoonpanon päättymisen jälkeen painekoe on pakollinen, jonka tarkoituksena on tarkistaa järjestelmä vuotojen varalta.

Rakennusta tehdään talon ja moottoritien suuntaan. Liittäminen suoritetaan kaasuputken tarkastuksen jälkeen.

ihome.techinfus.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys