Kuinka kytkeä kaasu yksityiseen taloon

Kaasun liittäminen omakotitaloon on teknisesti monimutkainen ja työvoimavaltainen yritys. Se maksaa kuitenkin itsensä täysin takaisin 4-5 vuoden kuluessa, koska maakaasu on halvin polttoaine. Jotta voit muodostaa yhteyden ja käyttää sitä turvallisesti, sinun on tehtävä kaasutusprojekti, kutsuttava ammattitaitoinen tiimi ja muodostettava yhteys.

Kuinka voit järjestää kaasun toimituksen yksityiseen taloon

Pääkaasun toimitus on turvallisin

Kaasulämmitys on yleisin ja on halvin.

Talon kaasuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa: liitäntä keskushaaraan kaasuputki tai käyttö nesteytetty polttoaine... Jokaisella näistä menetelmistä on omat tekniset vivahteensa.

Keskitetty kaasun toimitus

Jos pääputki kulkee lähellä taloa, sinun on otettava yhteyttä kaasuteollisuudelle lausunnolla talon liittämisestä keskitettyyn polttoaineen syöttöön. Se on turvallisempaa kuin käyttää sylintereitä tai kaasusäiliöitä, jotka voivat vuotaa.

Kaikki kaasulaitteet on suunniteltu ensisijaisesti maakaasu, mutta tarvittaessa voit uudelleenneste nesteytetylle polttoaineelle... Se ei riipu sähköstäsiksi lämmitystä ei kytketä pois talvella. Äärimmäisissä tapauksissa voit asentaa katkeamattoman virransyöttöjärjestelmän kattilan sähkökomponenteille.

Yksi eduista on helppokäyttöisyys verrattuna kiinteän polttoaineen kattiloihin, uuneihin ja erilaisiin laitteisiin lämmön tuottamiseksi. Polttopuuta tai hiiltä ei tarvitse kuljettaa useita kertoja päivässä - kattila ja putket tekevät kaiken työn.

Kaasupidike

Kaasupidikkeellä on mahdollista kuljettaa kaasua yksityiseen taloon, jos lähellä ei ole päälinjaa. Tämä on kontti, jossa suuria määriä paineistettua nesteytettyä polttoainetta.

Bensiinisäiliö on yleensä sijoitettu maanalainenjotta sivustolla olisi enemmän tilaa. Tätä varten sinun on kaivettava varastointi oikein ja varustettava se siten, ettei siinä ole vääristymiä. Yleensä pohja kaadetaan betonilla, jonka alla on hiekka ja sora.

Bensiinisäiliöt ovat pystysuora ja vaakasuora... Maassa olevat pystysuorat ovat lämmitettyjä, koska talvella maaperä ei pysty tuottamaan riittävää määrää lämpöä.

Säännöllisesti sen arkistoihin polttoainetta pumpataan... Tämä voi tapahtua 1-2 kertaa vuodessa äänenvoimakkuudesta riippuen. Nestekaasua pumpataan useammin pieniin astioihin. Voit valita polttoainesäiliön tilavuuden 2500-20 tuhatta kuutiometriä.

Säiliön tulee sijaita maaperän jäätymistason alapuolella, jotta nestemäinen polttoaine ei muuta sen ominaisuuksia.

Kaasua tuottavat tai biokaasulaitteet

Biokaasulaitokset tai kaasugeneraattorit ovat edelleen ei ole yleistä Venäjällä... Vaikka tällä tavoin polttoainetta voidaan saada käytännössä ilmaiseksi käyttämällä karjatilojen jätteitä, kasvijätteitä ja muita materiaaleja, joista kaasua voidaan saada prosessoinnin aikana.

Tällaisten asennusten haittana on niiden rakentamiseksi on tarpeen jakaa suuria alueita... Tämä ei aina ole mahdollista omakotitalojen omistajille. Kaasugeneraattoreiden rakentamisesta on kokemusta, kun useat omistajat ovat valmiita investoimaan rakentamiseen ja aloittamaan metaanin tuotannon henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytetään raaka-aineina:

 • lintujen ulosteet tai lanta;
 • jätevedenpuhdistamot - jätevesi;
 • ruokajäte.

Jokaisella alueella voi olla oma ainutlaatuinen raaka-ainepohja, jota käytetään jatkuvasti. Plus kaikkeen - on hallitusohjelmiajotka auttavat ihmisiä aloittamaan oman yrityksen metaanin tuottamiseksi sekä jätteiden hävittämiseksi. Lannoitteet ovat sivutuote ja erittäin suosittu orgaanisen jalostuksen tuote.

On edullista asentaa biokaasulaitokset lähelle resurssipohjaa metaanin tuotantoprosessin kustannusten alentamiseksi edelleen. Tällöin yritys hankkii itselleen polttoainetta ja saa voittoa myynnistään.

Liittovaltion laki yksityistalojen kaasuttamisesta

Vuonna 2001 annetussa laissa kaasun kuluttajien liittämisestä runkoputkiin sanotaan, että yhtiön edustama valtio Gazprom sitoutuu rakentamaan alueiden välisiä kaasuputkia... Vuorotellen kaupungin ja piirin viranomaisten on valmisteltava paikalliset pisteet ja putkistot sinisen polttoaineen toimittamiseksi kuluttajien koteihin, joissa kaikki on valmisteltava liitäntää varten. (Päätöslauselma 1314 "Kaasun jakeluverkkoihin liittymistä koskevat säännöt").

Asiakirjojen käsittelymenettely määritetään liittovaltion tasolla. Paikallisviranomaisilla ei ole oikeutta vaatia asiakirjoja, joita ei ole määritelty kaasutuslaissa.

Mitkä esineet voidaan kaasuttaa

Lain mukaan on mahdollista kaasuttaa mökkejä, osuuskuntia, yrityksiä - kaikki pääomarakennusobjektitmukaan lukien ne, joita ei ole vielä saatu päätökseen. Samaan aikaan palvelujen kustannukset väestölle ja laillisille järjestöille ovat erilaiset.

Kaasua ei voida toimittaa ei-pääomarakennusobjekteihin - kasvihuoneisiin, katoihin, kesäkeittiöihin, autotalleihin sekä esineisiin, joilla ei ole perustusta ja jotka voidaan helposti tuhota.

Kerrostalot yleiskaavan mukaan, sitten kukin huoneisto erikseen. Kaasua ei saa johtaa huoneistoon, jos koko taloa ei ole kytketty keskusputkeen.

Sekä asunnon omistajat että vuokralaiset voivat kirjoittaa hakemuksen, mutta omistajien kirjallisella suostumuksella. Jos koko talo on kytketty, tarvitaan jokaisen omistajan suostumus.

Mikä on muuttunut säännöissä vuoteen 2021 mennessä

Yksityisten talojen kaasutus tulee edullisemmaksi vuodesta 2021

Jonkin verran vaatimukset ovat muuttuneet:

 • Erittelyt on tehtävä ja annettava 14 päivän kuluessa.
 • TU-kortit ovat voimassa enintään 70 päivää myöntämispäivästä, sitten asiakirja on lähetettävä uudelleen.

Kuluttajille ensimmäinen luokka (ne, jotka aikovat kuluttaa enintään 20 tuhatta kuutiometriä), yhteyden kesto ei saa ylittää 9 kuukautta. Tänä aikana kaikki liitäntätyöt on suoritettava.

Väestölle yhteysajat voivat olla 1,5 - 2 vuotta.

Itse yhteyden hinta on laskenut. Jos aiemmin oli tarpeen maksaa valtava summa kaikesta - jopa 700 tuhatta ruplaa, nyt kaikki voivat liittyä pääputkeen. Tämä maksaa riippuen etäisyydestä liittymispisteeseen 20-50 tuhatta ruplaa.Jos etäisyys ylittää 200 m, liittymiskustannukset voivat olla ilmoitettua korkeammat.

On mahdollisuus saavuttaa minkä tahansa syrjäisen alueen yhdistäminen budjettivarojen kustannuksella... Tätä varten on rekisteröitävä julkinen organisaatio, joka virallisesti käsittelee kaukana pääputkesta sijaitsevien kesämökkien tai omakotitalojen omistajien etuja.

Vaiheet kaasun liittämiseksi omakotitaloon

Maakaasun käytön aloittamiseksi on noudatettava kaikkia laissa määriteltyjä vaatimuksia - ensin kaasutusprojektin luominen, rakennustyömaalla, kaasulaitteiden asentaminen taloon, järjestelmän tarkastaminen ja käynnistäminen .

Mistä aloittaa, minne mennä

Jokainen pääputken osa kuuluu joihinkin rahastoyhtiö, joka antaa luvan yksityisen talon tai muun laitoksen liittämiseen maakaasuun. Täällä sinun on mentävä.

Ensimmäinen askel on selvittää tekniset ehdot, jonka perusteella kaasun jakeluyritys toimittaa polttoainetta keskeytyksettä ja asianmukaisella paineella, joka on välttämätöntä laitteiden - uunien, kattiloiden, pylväiden - toiminnalle.

Vaaditut dokumentit

Luettelo asiakirjoista

Rakennustöiden aloittamiseksi sinun on annettava seuraavat asiakirjat:

 • todistus omistajuudesta paikkaan, jossa yhteys on tarkoitus toteuttaa, sekä jäljennös asiakirjoista;
 • kotiasiakirjat - omistus, mukaan lukien rakennus käyttöönotto;
 • hakemus teknisten eritelmien antamiseksi;
 • henkilöllisyystodistus ja kopio;
 • likimääräinen kaasun kulutuksen laskenta jos aiot kuluttaa yli 5 kuutiometriä tunnissa;
 • tilannesuunnitelma kaasutettavaksi tarkoitettu tontti sekä suunnitelma naapurialueille;
 • talon pohjapiirros muiden esineiden, myös kaasutettujen esineiden osalta - asiakirja myönnetään arkkitehtuurin osastolla;
 • todistus terveys- ja epidemiologisesta valvonnasta käsittelylaitosten standardien noudattamisesta, jos aiotaan varustaa lämminvesihuolto, viemäröinti ja asentaa kaasuvesisäiliö;
 • jos vuokralaisen on kirjoittanut hakemuksen, se on välttämätöntä notaarin vahvistama suostumus sivuston tai rakennuksen omistaja;
 • valtakirjajos kaasuttamisen suorittaa omistajan edustaja.

Tutkittuaan dokumentaation ja hyväksymällä tämän sivuston tai rakennuksen kaasuttamispäätöksen, luodaan projekti.

Projekti

Esimerkkiprojekti

Kaasutushanke on välttämätön tehdä rakennustöitä oikein - mittaa ja jaa putket, laske kaasulaitteiden kapasiteetti ja asenna ne taloon.

Asiakirjan sisältö:

 • Jokaisen kerroksen suunnitelmajos omakotitalo on monikerroksinen. Putkiasennuksen paikka ja kodinkoneiden tarkka sijainti - liesi, pylväs, kattila, kaasukattila.
 • Energiatehokkuuden laskeminen esine.
 • Arvioitu arvio laitteiden ostamiseen ja asentamiseen, jos projektin toteuttaa yksi yritys.
 • Erittely asennettavat kaasulaitteet.
 • Asennustapa, joka soveltuu annettuun kohteeseen ja valinnan perustelut.
 • Turvatoimet laitoksen työn monimutkaisuudesta riippuen.

Suunnitteluasiakirjoihin on liitettävä putken asettelu ja hitsatut liitokset.

Tekniset ehdot

Näyte TU

Tekniset tiedot rakenteilla olevalle talolle tai esineelle, jonka suunnittelua ollaan kehittämässä, voidaan myös saada. Tätä varten sinun on annettava seuraava paketti asiakirjoja:

 • kunnallisviranomaisen antama todistus siitä, että laitoksen rakentaminen tapahtuu laillisesti - arkkitehtiosasto;
 • todistus alueen omistuksen rekisteröinnistä - myöntää piirihallinnon maakomitea;
 • jos edunvalvoja on mukana kaikissa asioissa, hänelle laaditaan asiakirja notaarissa.

Kaasuttamisen teknisissä eritelmissä määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä polttoaineen turvallisen käytön jatkamiseksi.

Työ kaasun toimittamiseksi työmaalle

Aloita dokumentaation valmistelun jälkeen työ kaasuputken tuomiseksi työmaalle, yhtä hyvin kuin työskennellä talon sisällä laitteiden asennuksesta ja maadoituksesta. Menettely riippuu perhebudjetista sekä TU: n vaatimuksista.

Katutyö sisältää:

 • Putkien kaivaminen. On olemassa kaksi menetelmää - maanpäällinen ja maanalainen. Paikalle sijoitetaan kaasun ohjauspiste putken sisäisen paineen normalisoimiseksi.
 • Kaasuputken liittäminen hitsaamalla.
 • Kaasuputken tuominen taloon.

Työn valmistuttua talon omistajan on saatava teot hänen käsiinsä.

Kaasun toimitus taloon (laitteet, asennusvaatimukset)

Sisätöitä voidaan suorittaa rinnakkain katutyön kanssa kaasun kytkemisen nopeuttamiseksi:

 • Huoneiden ja seinien valmistelu laitteiden asennusta varten... Seinien vahvistaminen voi olla tarpeen, jotka eivät ole kantavia ja jotka eivät kestä pylvään tai kattilan painoa.
 • Kattilahuonejärjestely paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 • Savupiippu rakenteillajos talo on vanha eikä ollut sopiva kaasuliitäntään.
 • Ilmanvaihto, varsinkin keittiössä, johon aiot sijoittaa lieden.

Viimeisessä vaiheessa suoritetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän yhdistäminen. Kokoonpanon ja testauksen jälkeen asennetaan mittaus- ja säätölaitteet - mittarit, kaasuanturit, sulkuventtiilit.

Järjestelmän käynnistys

Käynnistä järjestelmä ensimmäistä kertaa hanki lupa kaasunjakeluorganisaatiolta. Sitä ennen allekirjoitetaan sopimus maakaasun toimittajan kanssa, joka myös suorittaa järjestelmän kunnossapidon. Nämä voivat olla erilaisia ​​yrityksiä.

Ensimmäisen laukaisun aikana kaikkien laitteiden tarkastusja määritti myös liitosten tiiviyden ja putkien eheyden. Jos kaikki työt tehdään laadukkaasti eikä vuotoja havaittu, rakennusyhtiö allekirjoittaa lain, jossa todetaan, että talo on kaasutettu.

Turvallisuustekniikka

Riippumatta siitä, onko polttoaine - luonnollinen tai nesteytetty - se on räjähtävä aine, joten se vaatii turvatoimenpiteiden noudattaminen:

 • et voi kutsua ihmisiä, joilla ei ole tiettyjä taitoja ja lisenssi oikeudesta kaasuttaa pääomarakennusobjekteja, tekemään sisäisiä tai ulkoisia töitä;
 • et voi yhdistää itsenäisesti pääkaasuputkeen;
 • et voi vaihtaa kaasulaitteita itse tai korjata niitä;
 • ilmanvaihdon tulisi olla luonnollista, sähkötuulettimien asentaminen keittiöön huoneen ilmanvaihdon nopeuttamiseksi on kiellettyä;
 • huoneissa, joihin on asennettu kaasulaitteet, ilmanvaihdon tulisi olla kolme kertaa enemmän kuin muissa huoneissa;
 • et voi käyttää kaasuliesi huoneen lämmittämiseen lämpimänä vuodenaikana.
Valera
Valera
Rakennusgurun ääni
Kysy kysymys
Jos havaitaan kaasun haju, on tarpeen sulkea syöttökanava lukitusliittimillä, avata ikkuna ja tuulettaa huone. Maakaasumetaani kerääntyy yläosaan - katon alle, koska se on ilmaa kevyempi. Nesteytetty propaani-butaaniseos on ilmaa painavampi ja laskeutuu siksi huoneen pohjaan. Et voi kytkeä valoa päälle niin, ettei kipinää synny, ennen kuin kaasun haju häviää huoneesta. On suositeltavaa kutsua välittömästi hätäkaasumiehistö tarkastamaan laitteet.

Siitä hetkestä lähtien, kun vastaanotat TU: n käsissäsi, ja kaiken talossa ja työmaalla tehtävän työn loppuun saakka, sen on kuluttava enintään 2 vuotta. Tänä aikana omistajien on käynnistettävä kaasu ja saatava laki siitä, että talo on kaasutettu. On myös varmistettava, että väliasiakirjojen, kuten teknisten eritelmien, voimassaoloaikoja noudatetaan. Muussa tapauksessa ne on tehtävä uudelleen tai maksettava viivästyssakko.

Kaasun kuljettamisen kustannukset yksityiseen taloon

Kaasuputkeen liittämisen kustannukset riippuvat kohteen etäisyydestä pääosasta

Hallituksen asetuksen mukaan kaasun liittämiskustannukset yksityisessä talossa presidenttiohjelman mukaisesti ei saa ylittää 50 tuhatta ruplaa... Mutta kyselyn mukaan kustannukset joillakin alueilla se on edelleen korkea.

Tämä johtuu siitä, että hyvin harvat ihmiset asuvat jopa 200 metrin etäisyydellä kaasuputkesta. Loput sinun on maksettava ylimääräistä maan- ja maarakennustyöstä moottoritien asettamisesta talon tykö.

Moskovan alueella putkien tuomisen kustannukset työmaalle maksavat yli 200 tuhatta ruplaa, lukuun ottamatta sisäisiä töitä ja talon kaasulaitteiden ostoa. Tämä on noin 200-300 tuhatta enemmän - se riippuu laitteiden laadusta, joita talon omistaja aikoo ostaa.

Erilaiset yhdistykset, esimerkiksi kesäasukkaat, väittävät myös sivilisaation etuja, mutta vain osa ihmisistä on valmis maksamaan suuria summia kaasuputkeen liittämiseksi. Loput joutuvat hakemaan pankilta lainaa tai keräämään asiakirjoja etuuksien saamiseksi.

Valera
Valera
Rakennusgurun ääni
Kysy kysymys
Niiden osuuksien omistajat, joiden läpi putki kulkee, voivat hakea rahallista korvausta luvan antamisesta muille kaasutukseen. Sinun on oltava varautunut oikeudenkäynteihin, jos vastustajat vaativat liian korkeita korvauskustannuksia eivätkä ole oikeassa suhteessa tappioihin, joita heille aiheutuu putken sijainnista alueellaan.

Edut ja tuet

Edut määritetään kullekin alueelle erikseen

Yhteyden kustannuksia voidaan vähentää huomattavasti, jos henkilö kuuluu mihin tahansa etuuskohteluluokkaan. Edut ovat kustannuksia, jotka valtio korvaa kansalaisilleen.

Etuuskategorioita ovat:

 • eläkeläiset;
 • ryhmien 1, 2 ja 3 vammaiset;
 • suurperheet;
 • veteraanit sekä heidän leskensä;
 • Tšernobylin onnettomuuden selvittäjät.

Köyhien perheiden on toimitettava todistusettä tulot henkilöä kohti ovat vähimmäispalkkaa pienemmät. Tässä tapauksessa perheellä on etuja yksityisen talon kaasuttamiseen.

Valera
Valera
Rakennusgurun ääni
Kysy kysymys
Edut kaasun liittämisessä omakotitaloon vahvistetaan liittovaltion ja aluetasolla, joten on tarpeen selventää, mitä lainsäädännössä sanotaan esimerkiksi pohjoisilla alueilla tai alueilla, joilla on huonot elinolot.

Mitä tehdä, jos kaasutus kielletään

Yksi syy siihen, miksi ihmisiltä evätään yksityistalojen tai kaupallisten tilojen kaasutus, on paikallisten kaasujakelupisteiden ruuhkautuminen. Ne on suunniteltu useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten, eikä niitä ole suunniteltu raskaille kuormille.

Mitä enemmän hakijat kirjoittavat vetoomuksen, sitä nopeammin SRS asetetaan linjalle jälleenrakennusta varten. Prosessi voi kestää jopa 5 vuotta.

Myös kieltäytymisen syy voi olla teknisen suorituskyvyn puute yhdistää omakotitalo keskusputkistoon.

Teknisen eritelmän perusteeton kieltäytyminen voidaan riitauttaa tuomioistuimessa. Kieltäytyvän viranomaisen on korvattava menetykset, jotka liittyvät perusteettomaan kieltäytymiseen kaasuttamisesta, jos vastustaja esittää todisteita.

Teknisten eritelmien voimassaoloaika ja uudelleenjulkaisu

TU: n voimassaoloaika vähintään 2 vuotta- jos talo on rakentamisen viimeisessä vaiheessa, ja - 4 Vuotta, jos tonttia kehitetään monimutkaisesti (taloa ei ole vielä pystytetty). Nämä normit pätevät tavallisille tavallisille kuluttajille.

Päivämäärät kasvavat kuuden kuukauden ajan, jos kuluttaja on potentiaalinen kauppias ja aikoo käyttää noin 500 kuutiometriä tunnissa. Ja myös jos rakenteilla oleva valtatie on yli 300 m.

Jos kulutuksen suunnitellaan olevan yli 500 kuutiometriä tunnissa, TU: n voimassaoloaika kasvaa vastaavasti 3 vuoteen ja 5 vuoteen.

Jos tilanne muuttuu voimassaoloaikana, myös tekniset eritelmät on muutettava ja julkaistava uudelleen.

Sopimuksen osapuolten korvaaminen TU: lla

Jos tekniset eritelmät on annettu yhdelle omistajalle, mutta tilanne on muuttunut, sivuston uudella omistajalla on oikeus antaa asiakirjat uudelleen. Tällöin tekniset tiedot muokataan uudelleen 10 päivän kuluessa ja lähetetään uudelle omistajalle ilmoittamalla hänen tietonsa.

ihome.techinfus.com/fi/
Lisää kommentti

 1. Vera

  Sivustoni rajaa pitkin kulkevan kaasuputken omistaja kieltäytyi minulta. Mitä minun pitäisi tehdä ja minne minun pitäisi mennä?

  Vastaa

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys