Toimintaperiaate ja kaasunpitimien tyypit

Suurimmassa osassa siirtokuntia ja dacha-yhdistyksiä ei ole tapaa muodostaa yhteyttä keskitettyihin kaasuverkkoihin, tai tällainen yhteys on kallista. On mahdollista ratkaista esikaupunkiasuntojen kaasun syöttöongelma asentamalla kaasusäiliö omakotitaloon. Valitessaan laitteita polttoaineen varastointiin, he tutkivat tuotevalikoimaa ja asennusolosuhteita.

Laitteen kuvaus ja toimintaperiaate

Kaasunpidin - laitteet itsenäisen kaasun toimituksen järjestämiseen

Kaasupidintä kutsutaan autonomiseksi laitteet huomattavan määrän nestekaasua varten... Yhden tai useamman kontin lisäksi laitteet sisältävät säätö-, jakelu- ja suojalaitteet.

Kiinteä laitokset on varustettu säiliöillä 2300 litraan, ei ole kannattavaa ostaa pienempiä laitteita, koska tankkaaminen riittää 1-2 kuukauteen.Matkapuhelin kotelon pidike voidaan varustaa säiliöllä 250 litraan.

Suunnitteluvaiheessa arvioitu polttoaineenkulutus lasketaan ottaen huomioon alueen kehitys, ilmasto-olosuhteet.

Kaasusäiliöt säilyttävät nesteytettyjä butaanin ja propaanin seos... Metaania käytetään siirrettävissä sylinterityyppisissä asennuksissa. Metaanikaasusäiliöt täytetään vain erikoistuneissa CNG-tankkausasemissa.

Erikoiskuljetuksella toimitettu seos pumpataan poistoputken säiliöön vähintään 15% tyhjä tila. Haihdutuksen aikana ylempi vapaa tila täytetään kaasuseoksella.

Haihdutus on mahdollista, kun positiivinen lämpötila... Tämä otetaan huomioon tilattaessa lämmityslaitteita tai hautaamalla säiliö maan alle.

Pumppujen avulla polttoaine pääsee putkistoon, sitten kuluttaviin laitteisiin. Mobiilivaihtoehdot toimivat samalla periaatteella.

Vakiovarustus

Toiminnallisesti kaasun varastointitilat koostuvat säiliöstä, palvelulaitteista, kaasuseoksen valmistuslaitteista ja kaasun syöttövälineistä taloon.

Kapasiteetti voi lasikuitua. Se on helpompi toimittaa ja asentaa, mutta hinta on kalliimpaa kuin teräs. Säiliön yläosassa on kaulakäytetään seoksen täyttämiseen ja vetämiseen. Kotimaiset valmistajat valmistavat pitkiä kauloja, joiden avulla astia voidaan haudata maahan, jotta se ei kuumene alhaisissa lämpötiloissa. Säiliön kiinnittämiseksi alustaan ​​on kiinnikkeet.

SISÄÄN lisälaitteiden kokoonpano sisältää:

 • venttiilit - varoventtiilit seoksen pumppaamiseksi ja poistamiseksi;
 • kaasun jäännösohjausanturi;
 • painemittari oikeaa säätöä varten;
 • vähennysventtiili, joka vähentää putkilinjan painetta;
 • laite kerääntyneen lauhteen keräämiseksi ja tyhjentämiseksi.

Jotkin mallit ja käyttöolosuhteet edellyttävät höyrystinsäiliöiden asentamista.

Erilaisia ​​kaasusäiliöitä

Siirrettävä polttoainesäiliö

Valmistettujen tuotteiden valikoiman avulla voit valita kaasusäiliön minkä tahansa tilan kaasutukseen. Kuluttajalle geometriset mitat, avaruudessa suuntautuminen ja asennuspaikan vaatimukset ovat tärkeitä.

Kiinteä ja liikkuva

Siirrettävä kaasusäiliöiden paikka kuorma-auton alustalla, perävaunut tai puoliperävaunut.Tällaiset asennukset ovat kysyttyjä teollisuuslaitoksissa, joiden rakentaminen on kesken, kesämökeissä, omakotitaloissa, kun paikallaan olevien mallien asentaminen on epäkäytännöllistä.

Hyödyt ja haitat mobiilille polttoainesäiliölle
Ei kallista asennusta
Vapaa liikkuminen sivuston ympärillä
Käyttömahdollisuus, jos alueella ei ole paikkaa paikallaan olevan mallin asentamiseen
Laitteet voidaan myydä, kun talo on liitetty jakeluverkkoihin
Säiliöiden pieni kapasiteetti tarkoittaa lyhyttä aikaa tankkausprosessien välillä.
Perävaunu ja auto on rekisteröitävä liikennepoliisissa, verot ja vakuutukset on maksettava
Talvella laitteiden lisälämmitys vaaditaan riittävän suorituskyvyn varmistamiseksi
Kaasun ostaminen maksaa 20-30% enemmän kuin kiinteiden varastojen tankkaaminen.

Maanalainen ja maanpäällinen

Maa-asennukset valitaan pienten talojen kaasun toimittamiseen.

Maamallin edut ja haitat
Asennus sulkee pois raskaiden laitteiden käytön perustuskuopan kaivamiseen ja maan tasoittamiseen
Vähemmän korroosiota verrattuna maanalaiseen varastoon
Turvallisuus korkealla pohjavedellä
Lisääntyneet turvallisuusvaatimukset vaikuttavat asennuksen ja käytön kustannuksiin
Lämpöeristyksen vaikeudet - matalat lämpötilat hidastavat nestefraktion haihtumista, mikä aiheuttaa painehäviön syöttöputkessa
Pienillä alueilla kaasusäiliö voi vaikuttaa alueen suunnitteluun ja ulkoasuun.

Jos kaasusäiliön on tarkoitus olla käytetty pitkään, valitaan maanalainen asennustyyppi.

Maanalaisen asennuksen edut ja haitat
Vakaa toiminta kaikissa ilmasto-olosuhteissa, lämmitys vaaditaan vain kylminä päivinä tai kaukaisella pohjoisella
Käyttöturvallisuus
Säiliön yläpuolella olevaa vapaata alustaa voidaan käyttää eri tarkoituksiin
Louhinta tehdään raskailla laitteilla. Osa maaperästä on poistettava
Luotettava pohja on asennettu säiliön alle
Tarvitaan korroosionestokäsittelyä
Löysät maaperät voivat puristaa säiliön pois kaivosta.

Vaaka- ja pystysuora

Säiliön suunta avaruudessa voi olla pysty- tai vaakasuora.

Pystysuora mallit vievät vähän tilaa, joten ne sijoitetaan usein pinnalle. Tällaisissa säiliöissä oleva haihtumisen "peilin" alue ei salli riittävän määrän kaasuseosta kylmällä säällä. Ongelma ratkaistaan ​​asentamalla sähkölämmittimet tai lisähöyrystimet. Molemmat vaihtoehdot nostavat laitteiden, asennuksen, käyttöönoton ja käytön kustannuksia. On suositeltavaa valita pystysuorat asennukset vain kaasun toimitukseen eteläisillä alueilla, joissa on harvinaisia ​​pakkasia.

Hyödyt ja haitat vaakasuorasta polttoainesäiliöstä
Suuri suorituskyky suuren haihdutuspeilin ansiosta
Suuri kapasiteetti, harvinainen täyttö.
Vakaa putkiston paine
Maa-alueet vievät sivuston käyttökelpoisen alueen
Korkeakaulaiset mallit vaativat paljon kaivauksia.

Kaasun varastointijärjestelmän tyypin mukaan niitä on vakiotyyppiset ja vaihtelevat kaasusäiliöt... Ensimmäisessä ylläpidetään korkeaa painetta, joka laskee vähitellen polttoaineen kulutuksen myötä. Toisen tyyppisissä säiliöissä on mäntä tai kello, joka liikkuu pystysuunnassa, kun kaasun tilavuus muuttuu.

Säädettävä kaasusäiliö

Asennusmenettely

Asennus suoritetaan vuonna useita vaiheita:

 • hankkeen valmistelu;
 • laitteiden valinta ja osto;
 • asennus;
 • käyttöönotto.

Rekisteröityminen valvontaviranomaisille yrittäjien ja oikeushenkilöiden kaasusäiliöihin sovelletaan, jos säiliöiden tilavuus on yli 100 litraa.

Kaasusäiliön asennus yksittäisellä sivustolla ilman rekisteröitymistä ei säädetä seuraamuksista, mutta lainsäädäntö voi muuttua milloin tahansa, joten on suositeltavaa noudattaa kaikkia vivahteita.

Laitteiden suunnittelu ja hankinta

Hankkeen laatimiseksi he tutkivat lukuisia lupia tai uskovat erikoistuneen organisaation työn. Projektissa sinun on ilmoitettava säiliön sijainti, tilavuus, putkilinjan reitti kaikilla mitoilla ja käännöksillä.

Laitteet ostetaan suurista yrityksistä - niillä on halvemmat laitteet ja pidempi takuu.

Tilavuuden laskeminen

Keskimäärin kaasun kulutus vaikuttaa vuodenajaan, katulämpötilaan, kaasusäiliön tyyppiin, kytkettyjen kuluttajien tehoon.

Monien vuosien analyysin mukaan kaasun kulutus 1 m2 talon lämmittämiseen On 25 litraa vuodessa keskikaistalle. Kaasulieden ja vedenlämmittimen käyttöä varten annetaan 10% marginaali. Noin 15% säiliöstä ei ole täytetty oikein.

Suoritettuaan yksinkertaiset laskelmat voimme alustavasti sanoa, että talolle 100 m²tarvitset tallennustilaa 3200 litraa, jos aiot tankata kerran vuodessa. Alkuinvestoinnin säästämiseksi voit ostaa pienemmän tilavuuden astian ja tankata sitä kaksi kertaa vuodessa.

Laskelmat ovat likimääräisiä, tarkat luvut saadaan paikallisilta laitetoimittajilta.

Majoitus paikan päällä

Ota huomioon, kun valitset paikkaa SNiP-vaatimukset ja paloturvallisuussäännöt:

 • tankkausvälineiden sisäänkäynnin on oltava kovaa pintaa;
 • laitteiston perusta voi olla teräsbetonilaatat tai teräsbetoni, jonka paksuus on 160 mm;
 • etäisyys avoimiin vesistöihin ei saa olla pienempi kuin 50 m;
 • etäisyys naapurimaiden rakennuksiin on vähintään 10 m, kun säiliön tilavuus on 10 m³;

On kiellettyä rakentaa ulkorakennuksia ja rikkoa nurmikoita, jotka mahdollistavat kastelun maanalaisten varastojen yli.

Asennusominaisuudet

Asennuskaavio

Kaasusäiliöiden asennussäännöt on esitetty säännöissä, paloturvasäännöissä, SNiP: ssä.

On vaikea tutkia ja noudattaa ohjeita, säätöön ja ylläpitoon tarvitaan kallis työkalu, joten on suositeltavaa tehdä lopuksi sopimus erikoistuneen organisaation kanssa.

Kiinnitä huomiota asennuksen aikana muutama piste:

 • pakollinen säiliön kiinnitys alustaan;
 • ulkoisia järjestelmiä vahvistetaan huolellisesti voimakkaiden tuulenpuuskien kaatumisen ja muodonmuutosten estämiseksi;
 • putkistot asennetaan vähintään 15 metrin syvyyteen ja enintään 1%: n kaltevuuteen;
 • huolehdittava mahdollisuudesta puhdistaa lauhdeveden kerääjä;
 • säiliön yläpiste syvenee vähintään 600 mm maanpinnan alapuolella;
 • sulku-, varo- ja säätöventtiilit on asennettu maanpinnan yläpuolelle.

Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen on tehty sopimus takuu ja säännöllinen huolto.

Bensiinisäiliön täyttö

Säiliön täyttämiseksi optimaalista aikaa pidetään ajanjaksona helmikuusta heinäkuuhun. Kaasun kulutus vähenee ja tankkauspalvelut ovat halvempia. On pidettävä mielessä se kaasuseoksen koostumus voi olla talvi tai kesä. Ensimmäisessä hiilivetyjen haihtuvuusaste on korkeampi. Jos kaasua tarvitaan pääasiassa lämmitykseen, valitaan talvinen nestekaasu, jos ruoanlaittoon - kesäinen nestekaasu.

Tankkaus on tehtävä, kun sitä on 25-30% polttoainetta... Ensinnäkin sinun on korjattava mittarin lukemat, jotta ymmärrät kuinka paljon pumpataan. Prosessi kestää puoli tunnista tuntiin. On tärkeää varata tämä aika sivuston turvallisuus - poistaa tulipalo- tai kaasuräjähdysvaaran.

Ota yhteyttä kaasun toimittajiin lupa tällaisen työn suorittamiseen.

Noudata tankkauksessa seuraavia seikkoja sääntöjä:

 • Ainakin täytyy olla 15% vapaata tilaa.
 • Menettely suoritetaan vasta vuonna päivänvalo.
 • Kaasua syöttävä kone on varmistettava puiset pyöräkiilat... Letkutulpat voidaan avata vain moottorin ollessa sammutettuna.
 • Tyhjennysletku on kiinnitetty käsikappaleeseen erityiset kiinnittimet. Improvisoituja keinoja ei voida käyttää.
 • Kokeneiden tankkaajien tulisi osallistua prosessiin. erikoisvaatteet... Niitä on oltava vähintään kaksi.
Valera
Valera
Rakennusgurun ääni
Kysy kysymys
Kuluttajaa kehotetaan tutkimaan yksityiskohtaisesti tällaisen työn suorittamista koskevat säännöt ja seuraamaan prosessia tarkasti.Teknologian rikkomisen ja hätätilanteiden riskin sattuessa on puututtava asiaan ja lopetettava viemäröinti, koska kyse on ensisijaisesti turvallisuudesta.

Taloudellisten indikaattoreiden vertailu

Valinta liittämisen välillä kaasun jakeluverkkoihin, kaasusäiliöiden asentaminen tai sähkölämmitys ottaa huomioon:

 • tarvittavien laitteiden ja asennustöiden kustannukset;
 • energiakustannukset;
 • huolto- ja korjauskustannukset.

Eniten alhaiset sähkön liittymiskustannukset... Riittää, kun asennat 2-3 tukea, ostat itsekantavan eristetyn johdon ja jouset sitä varten. Kaikki materiaalit, pylväiden asennus ja asennus maksaa 15-20 tuhatta ruplaa.

Kustannukset kaasun toimitus riippuu etäisyydestä katujakeluverkkoon ja voi maksaa useita satoja tuhansia ruplaa.

Kaasusäiliöt 2500 litraan täysin asennettuna 150 tuhatta ruplaa valmistajasta ja alueesta riippuen.

Sähkön hinta riippuu alueesta sekä maaseudun vähennyskertoimista. Keskimääräinen kulutus talvella on 1 kWh 10 m²: lle alueella.

Energiatehokkuus 1 kW sähköä On 0,1 kg nesteytettyä kaasua.

Keskimäärin 1 kW maksaa noin 5 ruplaa ja 1 litra kaasua on 24 ruplaa (0,1 kg 2,4), mikä on noin 2 kertaa vähemmän.

On suositeltavaa laskea laitteiden ja toiminnan arvioidut kustannukset. muutaman vuoden sisällä ja sen jälkeen tehdä päätös kaasusäiliön asentamisen toteutettavuudesta.

ihome.techinfus.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys